top of page

Visning

Pr. dato er huset bebodd. For den spesielt interesserte vil vi yte vårt beste for å få til visning etter ønske. Men dette må avtales. Vi vil etterhvert komme tilbake med datoer for mulig visning. 
 

Salg
Oppgjør(kontrakt, tinglysing mm) blir utført av Frost advokatfirma i Kirkenes.

Gi bud

Budgiver:

Budgiver kan legge inn bud kun ved bruk av email eller tekstmelding (SMS)
Bud sendes til Anne Ulven. Email: anneulv@gmail.com  eller takstmelding (SMS):  (+47) 986 69 136

Bud skal inneholde følgende info:
Kjøpesum i både tall og tekst:
Budets gyldighetstid (dato og klokkeslett mellom 09.00 - 18.00):
Fullstendig navn:

Bostedsadresse:
Telefonnummer:

E-mail:
Finansieringsplan.  (kopi/foto av lånebevis vedlegges)

Hvis dato og/eller  tid for budets gyldighetstid ikke velges eller opplyses om, gjelder bud inntil videre eller til at bud trekkes tilbake skriftlig.  Bud etter at selger har akseptert budet kan det ikke trekkes tilbake.  Selgers bekreftelse på mottatt bud er ikke å betrakte som aksept av budet. 

Budgiver er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er budgiver klar over at budet er bindende for budgiver når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Undertegnede er kjent med at bud vil bli forelagt kjøper når handel er sluttet.

bottom of page